Forma Têketinê

Xorayî Bibe Endam

-

Forma Endambûnê