The Legend

Presenters

Hesen Şerîf
Hesen Şerîf
Nazdar
Nazdar Ciziri
Agreen
Agreen Dilshad
Soran
Soran Îbrahîm Xeyat